Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Zongwei Sun

 (1912 - 1979)
Zongwei Sun was active/lived in China.  Zongwei Sun is known for scroll painting.

Sample Images for Zongwei Sun

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Zongwei Sun

Zongwei Sun

Zongwei Sun


Artists also viewed by people viewing  Zongwei Sun


Yun Tang

Shanshen Yang

Zhou Huang

Yidong Wang

Baishi Qi

Junna Xia

Haisu Liu

Chunya Zhou

Shufang Xiao

Chuanwen Ren

Guanzhong Wu

Zhongli Luo

Haixia He

Jin Li

Xuan Ai

Anzhi Zhang

Shiguang Tian

Xiongcai Li

Gong Qi

Danqing Chen

XueTao Wang

Kuchan Li

Hufan Wu

Shifa Cheng

Ge Chao

Qin Xuanfu

Yongyu Huang

Ling Hong

Feiyun Yang

Liang Guan