Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Alexander Ney

 (Born 1939)
Alexander Ney is active/lives in Russian Federation.  Alexander Ney is known for Sculpture.

Sample Images for Alexander Ney

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Alexander Ney

Alexander Ney

Alexander Ney


Artists also viewed by people viewing  Alexander Ney


Mikhail Roginsky

Lev Iliich Tabenkin

Mikhail Magaril

Yury Krasny

Eduard Semenovich Gorokhovsky

Valentina Kropivnitskaya

Vassili Yakovlevich (Vasily) Sitnikov

Vladimir Titov

Boris Orlov

Komar & Melamid

Simon Faibisovich

Vladimir Aralov

Konstantin Vyalov

Vassili Yacovlevitch Grachev

Gustav G Kluzis

Iwan Trusz

Maximilian Aleksandrovich Voloshin

Mikhail Vasilievich Nesterov

Alexander Kosolapov

Boris Petrovich Sveshnikov

Fedor Vasilyevich Sychkov

Anatoli Lvovich Kaplan

Valery Nikolaevich Koshlyakov

Edvard (Edik) Steinberg

Zurab Konstantinovich Tsereteli

Timur Novikov

Vladimir Yakovlev

Nikolai Egorovich Sverchkov

Oleg Vassiliev

Oleg Tselkov