Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Anjian Chen

 (Born 1959)
Anjian Chen is active/lives in China.  Anjian Chen is known for Painting.

Sample Images for Anjian Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Anjian Chen

Anjian Chen

Anjian Chen


Artists also viewed by people viewing  Anjian Chen


Mengge Zhao

Jingchang Miao

Shuang Lei

Qingwei Xu

Zhiyuan Zhong

Weixin Xu

Wei Zhang

Gengdi Pan

Xiaoyan Xu

Tao Hong

Jiang Zhang

Cheng-Gang Lu

Zongjin Li

Tong Wu

Ruoyu Zhang

Runwen Guo

Guangchen Xue

Wenbin Wang

Peng Sun

Jiancheng Hu

Yigang Mao

Zhenmei Gao

Wensheng Wang

Shangyi Jin

Ping Yan

Ge Chao

Zhenghua Wang

Chengwei Wu

Xiaoman Zhang

Weimin Sun