Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ayako Rokkaku

 (Born 1982)
Ayako Rokkaku is active/lives in Japan, Germany.  Ayako Rokkaku is known for cartoon-style paintings of adolescent children.

Sample Images for Ayako Rokkaku

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ayako Rokkaku

Ayako Rokkaku

Ayako Rokkaku


Artists also viewed by people viewing  Ayako Rokkaku


Hiroshi Okutani

Shunkyo Yamamoto

Kumi Sugai

Teruo Onuma

Gerhard Richter

Takanobu Kobayashi

Yujin Nakaji

James Coignard

Marie Laurencin

Kojin Kudo

Shinmei Kato

Yuko Nasaka

Michel Henry

Kenji Yoshioka

Kibo Kodama

Tsutomu Fujii

Paul Augustin Aizpiri

Hiroto Kitagawa

Guoqiang Cai

Teishiro Gomi

Gutei Ono

Setsuko Migishi

Toichi Kato

Keigo Kimura

Horin Fukuoji

Keigetsu Matsubayashi

Toko Shinoda

Ichiro Fukuzawa

Sakan Kan-No

Shozo Shimada