Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Bai Jiao

 (1907 - 1969)
Bai Jiao was active/lived in China.  Bai Jiao is known for painting.

Sample Images for Bai Jiao

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Bai Jiao

Bai Jiao

Bai Jiao


Artists also viewed by people viewing  Bai Jiao


Huian Qian

Shixuan Zheng

Shuzhi Xu

Danzhai Liu

Jingting Wu

Shao'ang Zhao

Xiaoyu Kong

Hui Lu

Ding Zhang

Haisu Liu

Shoushi Yin

Keran Li

Haixia He

Ruosi Hu

Yanshao Lu

Shiguang Tian

Yunhe Zhao

Shiyuan Zhang

Zixi Wei

Kuchan Li

Qingxia Wu

Shanyue Guan

Hufan Wu

Geyi Wang

Zikai Feng

Di Tang

Gong Qi

Haiyan Nan

Huanwu Huang

Xi Dai