Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Bai Jiao

 (1907 - 1969)
Bai Jiao was active/lived in China.  Bai Jiao is known for Painting.

Sample Images for Bai Jiao

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Bai Jiao

Bai Jiao

Bai Jiao


Artists also viewed by people viewing  Bai Jiao


Gongyu Ma

Shuru Zhao

Yinmo Shen

Deng Sanmu

Qinmu Wu

Tianjian He

Meicun Zhu

Pu Hua

Chaoran Feng

Hua Yao

Ruosi Hu

Shiyuan Zhang

Hufan Wu

Jin Pu

Youwei Kang

Yachen Wang

Zheng Wu

Sanzhi Lin

Cheng Jin

Dazhuang Zhang

Qingxia Wu

Xiaoxu Zheng

PuChu Zhao

Kewen Yuan

Zengzhi Sheng

Sun Xiao

Geyi Wang

Hanting Jiang

Baoshu Ding

Shuhui Wang