Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Baili He

 (Born 1945)
Baili He is active/lives in China.  Baili He is known for Landscape painting.

Sample Images for Baili He

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Baili He

Baili He

Baili He


Artists also viewed by people viewing  Baili He


Zhifo Chen

Haixia He

Feng Yiming

Moruo Guo

Chang Yu Sanyu

Yanwen Yang

Ying Lan

Sen He

Wuchang Zheng

Pu Hua

Teh-Chun Chu

Dayu Chen

Xie Ziguang

Yuan Feng

Youren Yu

Huanwu Huang

Fang Lijun

Chunya Zhou

Zixi Wei

Yidong Wang

Lin Hukui

Jiyou Liu

XueTao Wang

Zhaolin Fang

Shiguang Tian

Kuchan Li

Peiqiu Chen

Naiguang Zheng

Banding Chen

Haiyan Nan