Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Bangda Dong

 (1699 - 1769)
Bangda Dong was active/lived in China.  Bangda Dong is known for painting.

Sample Images for Bangda Dong

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Bangda Dong

Bangda Dong

Bangda Dong


Artists also viewed by people viewing  Bangda Dong


Weicheng Qian

Hua Yao

Dazhuang Zhang

Bangda Xu

Zexu Lin

Xijing Wang

TianShou Pan

Cheng Jin

Changshuo Wu

Ou Nie

Shishu Fang

Guanpeng Ding

Zhi Lu

Shen Huang

Jian Gao

Banding Chen

Shiguang Tian

Chen Lu

Shichang Xu

Wu Wang

Jiyou Liu

Mei Leng

Zhiwan Zhang

Shanzi Zhang

Jia Wen

Yifei Lu

Ruosi Hu

Shengmo Xiang

Lengyue Tao

Yuan Feng