Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

BaoShi Fu

 (1904 - 1965)
BaoShi Fu was active/lived in China, Japan.  BaoShi Fu is known for landscape and waterscape with figure ink painting, teaching.

Sample Images for BaoShi Fu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


BaoShi Fu

BaoShi Fu

BaoShi Fu


Artists also viewed by people viewing  BaoShi Fu


Shi Zi Wang

Jiru Chen

Moruo Guo

Sen He

Menghai Sha

Chunyao Huang

Linshi Gu

Lingfei Mu

Hongwei Jiang

Zuo Pu

Xiaoyu Kong

Jianyong Zeng

Ren Yu

Shuhui Wang

Yunpeng Ding

Tonghe Weng

Feng Yiming

Zhunwang Zhao

Fasi Feng

Haoyi Jia

Haichun Xiao

Zonghao Xu

Hu Shi

Qian Yang

Gu Mei

Yong Liu

Gang Xi

Haifang Ma

Heinie Hartwig

Runwen Guo