Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Baochun Liu

 (Born 1932)
Baochun Liu is active/lives in China.  Baochun Liu is known for painting.

Sample Images for Baochun Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Baochun Liu

Baochun Liu

Baochun Liu


Artists also viewed by people viewing  Baochun Liu


Xiao Junxian

Wuchang Zheng

Zheng Wu

Shixian Wu

Quan Shen

Chunyao Huang

Yi Ren

Shan Li

Shibai Lou

Di Song

Weiqu Guo

Zhi Guang Yang

Shijian Zhang

Ding Zhang

Wenxi Liu

Zeng Fan

Bolong Yan

Beihong Xu

Yan Hua

Pu Hua

Shufang Xiao

Yinmo Shen

Lian Ju

Xiaoyu Kong

Youduo Yao

Shanshen Yang

Lichen Zhang

Huaimin Zhou

Kunfeng Lu

Chaoran Feng