Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Baoshu Ding

 (1866 - 1936)
Baoshu Ding was active/lived in China.  Baoshu Ding is known for painting.

Sample Images for Baoshu Ding

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Baoshu Ding

Baoshu Ding

Baoshu Ding


Artists also viewed by people viewing  Baoshu Ding


Yi Ren

Zhaoshen Jiang

Banding Chen

Songyan Qian

Shizeng Chen

Huaimin Zhou

Xiongcai Li

Yunsheng Sun

Bangda Dong

Zhi Guang Yang

Zhen Wang

Zuoren Wu

Yong Lin

Hufan Wu

Huafo Qian

Hanting Jiang

Shichang Xu

Chuxiong Fang

Shixian Wu

Shifa Cheng

Shiyuan Zhang

Quan Pu

Shu Lin

Zifan Cui

Pu Hua

Songnian Yuan

ShaoMei Chen

Chuanzhang Guo

Zhixue Yu

Yinmo Shen