Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Baoyi Chen

 (1893 - 1945)
Baoyi Chen was active/lived in China.  Baoyi Chen is known for landscape painting.

Sample Images for Baoyi Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Baoyi Chen

Baoyi Chen

Baoyi Chen


Artists also viewed by people viewing  Baoyi Chen


Bon Yee

Chang Yu Sanyu

Liang Guan

Ke Tu

Ru Pu

Daqian Zhang

Junbi Huang

Shao'ang Zhao

Runwen Guo

Yifei Chen

Fengmian Lin

Yanshao Lu

Yongzhen Li

Maokun Pang

Shanyu Hu

Wenbin Wang

Liang Sun

Zuoren Wu

Bichu Zhou

Wenliang Yan

Lin Dachuan

Zhongli Luo

Guanzhong Wu

Zhen Wang

Yun Tang

Hufan Wu

Zilan Guan

Zhou Huang

Shufang Xiao

Chunya Zhou