Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Baozhen Su

 (1916 - 1990)
Baozhen Su was active/lived in China.  Baozhen Su is known for painting.

Sample Images for Baozhen Su

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Baozhen Su

Baozhen Su

Baozhen Su


Artists also viewed by people viewing  Baozhen Su


Gong Qi

Haiyan Nan

Dazhuang Zhang

Yiqing Tao

Youfou Jia

Yifei Lu

Xiancheng Peng

Rui Long

Shaoqi Lai

Meihua Yan

Kuchan Li

Hui Lu

Guoliang Shi

Yanshao Lu

Shufang Xiao

Shifa Cheng

Chen Lu

Xiongcai Li

Zhou Huang

Pin Luo

Shiguang Tian

Guang Zhang

Qingxia Wu

Di Tang

Xi Dai

Zhi Lu

Ou Nie

Meicun Zhu

Jiang Tingxi

Keran Li