Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Binhong Huang

 (1864 - 1955)
Binhong Huang was active/lived in China.  Binhong Huang is known for scroll painting of ancestral home region, mountain and skyscape scenes, calligraphy.

Sample Images for Binhong Huang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Binhong Huang

Binhong Huang

Binhong Huang


Artists also viewed by people viewing  Binhong Huang


Boren Wen

Yuguang Zhang

Hu Xigui

Dengtang Zhang

Chunyao Huang

Xiaocen Yuan

Wang Fu'an

Kunfeng Lu

Ci Xi

Zhixue Yu

Tianci Su

Yao Yuan

Wei Liu

Junwu Hua

Ershen Wei

Kehong Sun

Jilin Wang

Youduo Yao

Su Wang

Wenxuan Tang

Jun Leng

Luding Meng

Bohua Bai

Zengzhi Sheng

Tonghe Weng

Yong Wang

Bingxin Gu

Wencong Yang

Shengbo Shang

Huancheng Lu