Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Binhong Huang

 (1864 - 1955)
Binhong Huang was active/lived in China.  Binhong Huang is known for Scroll painting of ancestral home region, mountain and skyscape scenes, calligraphy.

Sample Images for Binhong Huang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Binhong Huang

Binhong Huang

Binhong Huang


Artists also viewed by people viewing  Binhong Huang


Shouping Dong

Yachen Wang

Yong Lin

Xijing Wang

Xiancheng Peng

Chunxiang Zhao

Zhengang Tong

Youzheng Wang

Qin Shen

Shan Li

Changshuo Wu

Tianjian He

Shao'ang Zhao

Ru Pu

Yen-Yung Ting

Yanshao Lu

Daqian Zhang

Zhiliu Xie

Shifa Cheng

Baishi Qi

Hufan Wu

Zhou Huang

BaoShi Fu

Beihong Xu

Keran Li

Shoukun Lü

Yun Tang

Junbi Huang

Zhen Wang

Qizhan Zhu