Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Bohua Bai

 (Born 1944)
Bohua Bai is active/lives in China.  Bohua Bai is known for painting.

Sample Images for Bohua Bai

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Bohua Bai

Bohua Bai

Bohua Bai


Artists also viewed by people viewing  Bohua Bai


Yushun Lu

Jiaying He

Di Song

Xianzeng Wu

Quan Shen

Yifen Tang

ShaoMei Chen

Songyan Qian

Jiancheng Zhao

Liang Guan

Zifan Cui

Shijian Zhang

Ming Ya

Hanting Jiang

Yunsheng Sun

Chunyao Huang

Baochun Liu

Chaoran Feng

Yugui Song

Zhou Shen

Shoutie Qian

Bolong Yan

Wang Ziwu

Zhiliu Xie

Ming Yi Yang

DaWei Liu

Zuoren Wu

Zeng Xian Fang

Yi Ren

Wenzhi Song