Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chen Lu

 (1935 - 2004)
Chen Lu was active/lived in China.  Chen Lu is known for Worker, farmer, soldier and children painting.

Sample Images for Chen Lu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chen Lu

Chen Lu

Chen Lu


Artists also viewed by people viewing  Chen Lu


Shiyuan Zhang

Linshi Gu

Yin Zhang

Tianheng Han

Yi Huang

Xianzeng Wu

Yun Liu

Yin Tang

Chunyao Huang

Shijian Zhang

Su Wang

Jiancheng Zhao

Shoushi Yin

Yong Lin

Gensheng Wang

Yunsheng Sun

Bu Zhang

Chaoran Feng

Chun Chen

Zhengming Wen

Dazhang Chen

Zhi Guang Yang

Huancheng Lu

Quan Pu

Nong Jin

Chuanzhang Guo

Yefo Hu

Menghai Sha

Qi Gai

Yushun Lu