Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chen Wang

 (1720 - 1797)
Chen Wang was active/lived in China.  Chen Wang is known for drawings.

Sample Images for Chen Wang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chen Wang

Chen Wang

Chen Wang


Artists also viewed by people viewing  Chen Wang


Gu Xu

Yin Tang

Liang Guan

Ming Ya

Yun Tang

Ru Pu

Ci Xi

Yifen Tang

Fenghan Gao

Shixian Wu

Bangda Dong

Boren Wen

Hanting Jiang

Da Zhu

Ding Zhang

Yin Zhang

Hui Wang

Shan Li

Qizhan Zhu

Shao'ang Zhao

Dayu Chen

Ying Qiu

Yuanqi Wang

Qianyu Ye

Shibai Lou

Bolong Yan

Fei'an Yu

Yi Huang

Jin Ma

Gongshou Hu