Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Cheng Zhu

 (1826 - 1900)
Cheng Zhu was active/lived in China.  Cheng Zhu is known for paintings of willow trees, flowers, birds, grasses, and insects.

Sample Images for Cheng Zhu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Cheng Zhu

Cheng Zhu

Cheng Zhu


Artists also viewed by people viewing  Cheng Zhu


Qingxia Wu

Jiang Tingxi

Zhou Huang

Yanshao Lu

Banqiao Zheng

Yunhe Zhao

Shouping Dong

Zhang Cheng

Shimin Wang

Qipei Gao

Shuangan Hu

Kun Qi

Xueshi Bai

Shanyue Guan

Shuru Zhao

XiangNing He

Shixuan Zheng

Baishi Qi

Liangyi Qi

Youfou Jia

Chen Lu

Jiyou Liu

Xie Ziguang

Yifei Lu

Hongshou Chen

Huian Qian

Yeping Ying

Youren Yu

Shanzi Zhang

Peiheng Hu