Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chiharu Nishizawa

 (Born 1970)
Chiharu Nishizawa is active/lives in Japan.  Chiharu Nishizawa is known for painting.

Sample Images for Chiharu Nishizawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chiharu Nishizawa

Chiharu Nishizawa

Chiharu Nishizawa


Artists also viewed by people viewing  Chiharu Nishizawa


Wenda Gu

Maolin Yang

Zhaoyang Yin

Jin Wang

Mitsuru Watanabe

Chunya Zhou

Minjun Yue

Wei Liu

Shan Li

Hyung-Koo Kang

Desheng Ma

Hideki Satoh

Guoqiang Cai

Zhigang Tang

Sen He

Ke Chen

Liuming Ma

TaeJin Seong

Luo Brothers

Noriyuki Nakayama

Xinping Su

Dehai Pan

Hideaki Kawashima

Satoshi Furui

Fanzhi Zeng

Byung Ho Lee

Yi Ding

Yeong Geol Choi

Hao Zeng

Guan Yong