Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chikkyo Ono

 (flourished c.1924-1937)
Chikkyo Ono was active/lived in Japan.  Chikkyo Ono is known for painting.

Sample Images for Chikkyo Ono

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chikkyo Ono

Chikkyo Ono

Chikkyo Ono


Artists also viewed by people viewing  Chikkyo Ono


Jutaro Kuroda

Kakuzo Inoue

Kenkichi Kodera

Yuji Kojima

Koyo Ishizaki

Buzan Kimura

Hiroshi Nakane

Shunkyo Yamamoto

Somei Yuki

Emile-Antoine Bourdelle

Toko Shinoda

Genso Okuda

Takanori Ogisu

Kumaji Aoyama

Yasuhiro Tanigawa

Naohide Chinzei

Katsu Kokufu

Kiiko Kurihara

Chokai Seiji

Horin Fukuoji

Paul Augustin Aizpiri

Kazuo Kudo

Marie Laurencin

Kenkichi Sugimoto

Naoki Tominaga

Katsuzo Satomi

Maruyama Okyo

Taisei Sato

Yoshitatsu Yanagihara

Katsuzo Entsuba