Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chokai Seiji

 (1902 - 1972)
Chokai Seiji was active/lived in Japan.  Chokai Seiji is known for painting.

Sample Images for Chokai Seiji

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chokai Seiji

Chokai Seiji

Chokai Seiji


Artists also viewed by people viewing  Chokai Seiji


Kenji Yoshioka

Keika Kanashima

Nabesaburo Kito

Hyoichi Yamamoto

Hiromitsu Nakazawa

Hiro Yamagata

Yukio Tazome

Sojin Nakahata

Tatsushiro Takabatake

Ryuzaburo Umehara

Yumeji Takehisa

Ikuo Hirayama

Harune Takemoto

Shinsen Tokuoka

Seiho Takeuchi

Akira Kaho

Wasaburo Itozono

Hisako Kajiwara

Toichi Kato

Nobuyoshi Aoyama

Shozo Murata

Zensaku Nakamura

Sanryo Sakai

Keiko Amenomiya

Toshimitsu Imai

Taikan Yokoyama

Kojin Kudo

Ryo Hirano

Togyu Okumura

Genso Okuda