Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chuanzhang Guo

 (1912 - 1990)
Chuanzhang Guo was active/lived in China.  Chuanzhang Guo is known for painting.

Sample Images for Chuanzhang Guo

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chuanzhang Guo

Chuanzhang Guo

Chuanzhang Guo


Artists also viewed by people viewing  Chuanzhang Guo


Wang Ziwu

Sicong Zhou

Zhengming Wen

Liang Xue

Zeng Xian Fang

Shiyuan Zhang

Lingyun Qin

Yachen Wang

ShaoMei Chen

Zifan Cui

Cao Xu

Zhi Guang Yang

Yong Lin

Weiqu Guo

Tianheng Han

Chunyao Huang

Shuru Zhao

Shanshen Yang

Yifeng Wu

Xiancheng Peng

Quan Pu

Huaimin Zhou

Jingting Wu

Shijian Zhang

Di Song

Shoushi Yin

Beihong Xu

Kunfeng Lu

Wuchang Zheng

Ming Ya