Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chuanzhang Guo

 (1912 - 1990)
Chuanzhang Guo was active/lived in China.  Chuanzhang Guo is known for Painting.

Sample Images for Chuanzhang Guo

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chuanzhang Guo

Chuanzhang Guo

Chuanzhang Guo


Artists also viewed by people viewing  Chuanzhang Guo


Lingyun Qin

Dengtang Zhang

Xingjian Li

Di Song

Dazhang Chen

Guangzhao Lu

Liangyi Qi

Jusheng Sun

Shibai Lou

Qifeng Sun

Liangchi Qi

Zhixue Yu

Ning Kang

Linlu Xu

Yiqing Tao

Zeng Xian Fang

Dayu Chen

Shufang Xiao

Yinke Song

Chengxi Wang

Yan Li

Shuangan Hu

Xiaoshi Fu

Weiqu Guo

Xueshi Bai

Shifu Guo

Xiaocen Yuan

Lichen Zhang

Zixi Wei

Zuo Pu