Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Churyo Sato

 (flourished c.1949-1992)
Churyo Sato was active/lived in Japan.  Churyo Sato is known for sculpture.

Sample Images for Churyo Sato

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Churyo Sato

Churyo Sato

Churyo Sato


Artists also viewed by people viewing  Churyo Sato


Horin Fukuoji

Katsumi Ukita

Kazuki Yasuo

Keigetsu Matsubayashi

Yasushi Hidaka

Susumu Maki

Ryusuke Nishimura

Akira Kaho

Yumeji Takehisa

Tatsushiro Takabatake

Katsuzo Satomi

Seison Maeda

Maurice (Valadon) Utrillo

Yujin Nakaji

Kazu Wakita

Hiroki Oda

Tsutomu Fujii

Keigo Kimura

Somei Yuki

Shozo Shimada

Ryusei Kishida

Wasaburo Itozono

Toshiyuki Hasekawa

Harumi Tateishi

Ichiro Fukuzawa

Hyoichi Yamamoto

Jean-Pierre Cassigneul

Chusaku Oyama

Kogyo Terazaki

Yasuhiro Tanigawa