Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Chuta Kimura

 (1917 - 1987)
Chuta Kimura was active/lived in Japan, France.  Chuta Kimura is known for painting.

Sample Images for Chuta Kimura

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Chuta Kimura

Chuta Kimura

Chuta Kimura


Artists also viewed by people viewing  Chuta Kimura


Claude Weisbuch

Nobuo Kurosawa

Toshiyuki Hasekawa

Jean-Pierre Cassigneul

Naoki Tominaga

Keigetsu Matsubayashi

Satoshi Odagiri

Toshimitsu Imai

Maurice (Valadon) Utrillo

Wasaburo Itozono

Paul Augustin Aizpiri

Kazuki Yasuo

Taisuke Hamada

Chusaku Oyama

Kojin Kudo

Horin Fukuoji

Kenji Yoshioka

Ayako Rokkaku

Hyoichi Yamamoto

Seison Maeda

Katsumi Ukita

Hisako Kajiwara

Marie Laurencin

Akira Akizuki

Yukio Tazome

Saneatsu Mushanokoji

Ryo Hirano

Tatsushiro Takabatake

Toichi Kato

Katsuzo Satomi