Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ci Xi

 (1835 - 1908)
Ci Xi was active/lived in China.  Ci Xi is known for scroll painting.

Sample Images for Ci Xi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ci Xi

Ci Xi

Ci Xi


Artists also viewed by people viewing  Ci Xi


Wuchang Zheng

Yong Wang

Bu Zhang

Wu Hong

Boren Wen

Yong Lin

Shu Lin

Songyan Qian

ShaoMei Chen

Gongshou Hu

Lingyun Qin

Zhixue Yu

Huaimin Zhou

Youduo Yao

Yao Yuan

Ming Ya

Kun Wang

Yin Zhang

Hongwei Jiang

Zifan Cui

Zihe Xu

Pu Hua

Yi Huang

Nong Jin

Zhifo Chen

Zhizhen Yu

Yunpeng Ding

Yefo Hu

Shoushi Yin

Meilin Han