Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

DaWei Liu

 (Born 1945)
DaWei Liu is active/lives in China, Asia.  DaWei Liu is known for scroll painting.

Sample Images for DaWei Liu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


DaWei Liu

DaWei Liu

DaWei Liu


Artists also viewed by people viewing  DaWei Liu


Ping Xiao

Huanwu Huang

Yifei Lu

Yanwen Yang

Youfou Jia

Hongshou Chen

Min Han

Jiyou Liu

Shifa Cheng

Haiyan Nan

Xijing Wang

Chang Jin

Jianfu Gao

Yongli Tang

Yan Li

Liming Tian

Hualing Xu

Shen Huang

Ping Chen

Yicong Guo

Chengxi Wang

Ou Nie

Qinghe Liu

Dazhuang Zhang

Hufan Wu

Xiong Zhang

Zikai Feng

Sun Xiao

Shanyue Guan

Mi Zeng