Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Danqing Chen

 (Born 1953)
Danqing Chen is active/lives in China.  Danqing Chen is known for painting.

Sample Images for Danqing Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Danqing Chen

Danqing Chen

Danqing Chen


Artists also viewed by people viewing  Danqing Chen


Guanzhong Wu

Hong Yu

Shanyu Hu

Shufang Xiao

Jia Wei

Yun Tai Sun

Zilan Guan

Kuchan Li

Yuan Feng

Weimin Sun

Anzhi Zhang

Guofang Jiang

Shanshen Yang

Shifa Cheng

Xuan Ai

Shanyue Guan

Fang Lijun

Jing Xiang

Zhen Wang

Lu Shi

BaoShi Fu

XueTao Wang

Luo Erchun

Lui Liu

Wei Guo

TianShou Pan

Hufan Wu

Qi Sha

Bichu Zhou

Dehai Pan