Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Dawei Shi

 (Born 1950)
Dawei Shi is active/lives in China.  Dawei Shi is known for Scroll Painting.

Sample Images for Dawei Shi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Dawei Shi

Dawei Shi

Dawei Shi


Artists also viewed by people viewing  Dawei Shi


Min Han

Gui Ming Zhang

Zeng Xian Fang

Xijing Wang

Zhixue Yu

Shinan Li

Zheng Xin Yang

Bohua Bai

Cao Wu

Qifeng Sun

Ximing Lin

Yu Pu Chen

Baizhong Zheng

BoMin Wang

Chunyao Huang

Meihua Yan

Shifu Guo

Haoyi Jia

Wu Han

Zhunwang Zhao

Rui Long

Shuo Han

Kunfeng Lu

Junwu Hua

Tianheng Han

Meilin Han

Yifei Lu

Linxing Xue

Dengtang Zhang

Baochun Liu