Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Dayu Chen

 (1912 - 2001)
Dayu Chen was active/lived in China.  Dayu Chen is known for painting.

Sample Images for Dayu Chen

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Dayu Chen

Dayu Chen

Dayu Chen


Artists also viewed by people viewing  Dayu Chen


Mosheng Mei

Xian Gong

Yugui Song

Yang Shiliang

Bingxin Gu

Dengtang Zhang

Jin Yang

Zhou Shen

Chunhua Yang

Huafo Qian

Youduo Yao

Boren Wen

Wang Senran

Nong Wang

Hong Zhang

Weiqu Guo

Shengbo Shang

Zhixue Yu

Yong Wang

Zixiang Yin

Xinlan Jin

Baozhen Su

Dazhang Chen

Shuren Chen

Ding Fuzhi

Kunfeng Lu

Su Wang

Jilin Wang

Wen Zhan Jiang

LeLe Xu