Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Dehai Pan

 (Born 1956)
Dehai Pan is active/lives in China.  Dehai Pan is known for abstract figure and portrait painting.

Sample Images for Dehai Pan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Dehai Pan

Dehai Pan

Dehai Pan


Artists also viewed by people viewing  Dehai Pan


Dongwang Xin

Bichu Zhou

Yanshao Lu

Jiancheng Hu

Yonghong Song

Guan Yong

Binhong Huang

Xinping Su

Yiming Chen

Shanyu Hu

Lu Shi

Shanyue Guan

Jung-Woong Lee

Guangci Qu

Wang Xiangming

Jian Ling

Jiecang Yang

Mao Yan

Peiqiu Chen

Jian Zhang

Satoshi Furui

Feiyun Yang

Ming Ju

Izumi Kato

Duoling He

Kyoung Tack Hong

Maokun Pang

Daqian Zhang

Kaneda Showichi

Lee Nam Lee