Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Denchu Hirakushi

 (1872 - 1979)
Denchu Hirakushi was active/lived in Japan.  Denchu Hirakushi is known for sculptures.

Sample Images for Denchu Hirakushi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Denchu Hirakushi

Denchu Hirakushi

Denchu Hirakushi


Artists also viewed by people viewing  Denchu Hirakushi


Andre Brasilier

Gyokudo Kawai

Masataka Oyabu

Ichinen Somiya

Toshinobu Onosato

Morikazu Kumagai

Yayoi Kusama

Seibo Kitamura

Seigo Takatsuka

Tetsuo Matsumoto

Keou Nishimura

Yukio Kodama

Tamako Kataoka

Matazo Kayama

Kyujin Yamamoto

Tamiji Kitagawa

Saburo Miyamoto

Hitone Noma

Kansetsu Hashimoto

Shintaro Yamashita

Yasutake Funakoshi

Shin Ichi Saito

Ryushi Kawabata

Kyosuke Chinai

Naoki Tominaga

Toichi Kato

Chokai Seiji

Hiroki Oda

Andre Cottavoz

Keigetsu Matsubayashi