Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Dengtang Zhang

 (1944 - 2015)
Dengtang Zhang was active/lived in China.  Dengtang Zhang is known for Painting.

Sample Images for Dengtang Zhang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Dengtang Zhang

Dengtang Zhang

Dengtang Zhang


Artists also viewed by people viewing  Dengtang Zhang


Baochun Liu

Ruilu Cui

Chunyao Huang

Dazhang Chen

Xingjian Li

Jusheng Sun

Chengxi Wang

Lao A

Yongqiang Chen

Zhixue Yu

Yu Pu Chen

Moru Jin

Xiaoshi Fu

Ning Kang

Qifeng Sun

Shijian Zhang

Cao Wu

Shinan Li

Cen Xuegong

Qiyong Feng

Yanwen Yang

Zeng Xian Fang

Yicong Guo

Lichen Zhang

Youzheng Wang

Lang Xiao

Haoyi Jia

Wei Zhao

Guang Zhang

Guangzhao Lu