Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Duoling He

 (Born 1948)
Duoling He is active/lives in China.  Duoling He is known for painting.

Sample Images for Duoling He

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Duoling He

Duoling He

Duoling He


Artists also viewed by people viewing  Duoling He


Difei Jia

Zhengjie Feng

Ge Chao

Shuzhong Chen

Ping Yan

Hui Lu

Junna Xia

Yun Tang

Zhisong Cai

Jinsong Shi

Zhaoyang Yin

Shao'ang Zhao

Xiaogang Li

Ru Pu

Zhou Huang

Shifa Cheng

Keju Wang

Teh-Chun Chu

Haiyan Nan

Kuchan Li

Guofang Jiang

Haixia He

Gong Qi

Runwen Guo

Yongqing Ye

Shanshen Yang

Zhongli Luo

Shufang Xiao

Guxiang Wu

Chuanwen Ren