Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Ershen Wei

 (Born 1954)
Ershen Wei is active/lives in China.  Ershen Wei is known for painting.

Sample Images for Ershen Wei

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Ershen Wei

Ershen Wei

Ershen Wei


Artists also viewed by people viewing  Ershen Wei


Jian Zhang

Xuhui Mao

Anjian Chen

Yanshao Lu

Wenliang Yan

Yi Ren

Shanyue Guan

Keran Li

Renjie Liu

Luo Erchun

Lengyue Tao

Duoling He

Yongyu Huang

Feiyun Yang

Yiming Chen

Bolong Yan

Junna Xia

Zongjin Li

Sen He

Zhou Huang

Chuanwen Ren

Zhen Wang

Wei Guo

Guanzhong Wu

Chunya Zhou

Zhongli Luo

Shifa Cheng

Baishi Qi

Qin Xuanfu

Yidong Wang