Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fang Xiang

 (Born 1967)
Fang Xiang is active/lives in China.  Fang Xiang is known for painting.

Sample Images for Fang Xiang

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fang Xiang

Fang Xiang

Fang Xiang


Artists also viewed by people viewing  Fang Xiang


Duoling He

Quan Shen

BaoShi Fu

Ou Nie

Xiaoyang Yang

Tianjian He

Lu Shi

Hongshou Chen

Peiheng Hu

Shouping Dong

Lin Dachuan

Liming Tian

Teh-Chun Chu

Banqiao Zheng

Cheng Jin

Yang Fan

Haixia He

Xi Xu

Guanzhong Wu

Baishi Qi

Mingxian Jiang

Binhong Huang

Ge Chao

Kuchan Li

Shufang Xiao

Yuan Feng

Jianyong Zeng

Ying Lan

Xueshi Bai

Zhongli Luo