Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fang Xu

 (1622 - 1694)
Fang Xu was active/lived in China.  Fang Xu is known for Hanging scrolls.

Sample Images for Fang Xu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fang Xu

Fang Xu

Fang Xu


Artists also viewed by people viewing  Fang Xu


Yuanqi Wang

Junbi Huang

Shibiao Zha

Mingming Wang

Zhiliu Xie

Quan Shen

Zhou Shen

Nong Jin

Wenzhi Song

ShaoMei Chen

Zeng Fan

Yun Tang

Songyan Qian

Huaimin Zhou

Bangda Dong

Yong Lin

Shibai Lou

Yi Huang

Shan Li

Wuchang Zheng

Zhengming Wen

Yan Hua

Yin Tang

Ru Pu

Yi Ren

Ming Ya

Da Zhu

Hui Wang

Zhou Huang

Hongshou Chen