Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fanzhi Zeng

 (Born 1964)
Fanzhi Zeng is active/lives in China.  Fanzhi Zeng is known for Expressionist painting, mistreated hospital patients, lower class themes.

Sample Images for Fanzhi Zeng

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fanzhi Zeng

Fanzhi Zeng

Fanzhi Zeng


Artists also viewed by people viewing  Fanzhi Zeng


Chunya Zhou

Xiaogang Zhang

Fang Lijun

Minjun Yue

Guanzhong Wu

Beatriz Milhazes

Liu Ye

Chiyu Uemae

Serge Poliakoff

Marlene Dumas

Richard Phillips

Guangyi Wang

Wei Liu

Wenda Gu

Xuan Ai

Kazuo Shiraga

Raqib Shaw

Ghada Amer

Phan Chanh Nguyen

Wei Liu

Aili Jia

Weiwei Ai

Yifei Chen

Jim Lambie

Songsong Li

Ahmed Alsoudani

Jian Ling

Fengmian Lin

AY T Joe Christine

Shuzhong Chen