Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fedor Vasilyevich Sychkov

 (1870 - 1958)
Fedor Vasilyevich Sychkov was active/lived in Russian Federation.  Fedor Sychkov is known for Painting.

Sample Images for Fedor Vasilyevich Sychkov

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fedor Vasilyevich Sychkov

Fedor Vasilyevich Sychkov

Fedor Vasilyevich Sychkov


Artists also viewed by people viewing  Fedor Vasilyevich Sychkov


Vladimir Aralov

Mikhail Vasilievich Nesterov

Vassili Yakovlevich (Vasily) Sitnikov

Eduard Semenovich Gorokhovsky

Yury Krasny

Simon Faibisovich

Lev Iliich Tabenkin

Vassili Yacovlevitch Grachev

Valentina Kropivnitskaya

Boris Orlov

Vladimir Titov

Mikhail Roginsky

Konstantin Vyalov

Maximilian Aleksandrovich Voloshin

Iwan Trusz

Komar & Melamid

Gustav G Kluzis

Antoni Piotrowski

Anatoli Lvovich Kaplan

Nikolai Egorovich Sverchkov

Sergei Arsenevich Vinogradov

Oleg Vassiliev

Edvard (Edik) Steinberg

Aleksei Vasilievich Von Hanzen

Timur Novikov

Valery Nikolaevich Koshlyakov

Maxim K Kantor

Alexei Sundukov

Alexander Kosolapov

Lado Goudiachvili