Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fei'an Yu

 (1888/89 - 1959)
Fei'an Yu was active/lived in China.  Feian Yu is known for Painting.

Sample Images for Fei'an Yu

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fei'an Yu

Fei'an Yu

Fei'an Yu


Artists also viewed by people viewing  Fei'an Yu


Yanshao Lu

Binhong Huang

Keran Li

Hufan Wu

BaoShi Fu

Beihong Xu

Changshuo Wu

Songyan Qian

Zhiliu Xie

Ru Pu

Zhou Huang

Shanyue Guan

TianShou Pan

Zikai Feng

Daqian Zhang

Yongyu Huang

Junbi Huang

Baishi Qi

Kuchan Li

Shifa Cheng

Zhen Wang

Wenzhi Song

Qizhan Zhu

Yun Tang

ShaoMei Chen

Shao'ang Zhao

Shanshen Yang

Xiongcai Li

Shanzi Zhang

Youren Yu