Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fej (Fei) Shao

 (Born 1954)
Fej (Fei) Shao is active/lives in China.  Fej Shao is known for painting.

Sample Images for Fej (Fei) Shao

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fej (Fei) Shao

Fej (Fei) Shao

Fej (Fei) Shao


Artists also viewed by people viewing  Fej (Fei) Shao


Ou Nie

Lu Shi

Qizhan Zhu

Shanzi Zhang

Shaoqi Lai

Lengyue Tao

Binhong Huang

Cheng Jin

YanYong Ding

Changshuo Wu

Danzhai Liu

Jianfu Gao

Shanyue Guan

Peiqiu Chen

Wangyun Zhao

Yuming Song

Keran Li

Yanshao Lu

Banding Chen

Xueshi Bai

Tianjian He

Fei'an Yu

BaoShi Fu

Qifeng Gao

Fengmian Lin

Qianyu Ye

Daqian Zhang

Wenzhi Song

Zhaohe Jiang

Fen Deng