Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fen Deng

 (1894 - 1964)
Fen Deng was active/lived in China.  Fen Deng is known for painting.

Sample Images for Fen Deng

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fen Deng

Fen Deng

Fen Deng


Artists also viewed by people viewing  Fen Deng


Yun Gu

Pan Zhenyong

Tao Shi

Cheng Zhu

Wenxi Liu

Shouping Yun

Haonian Ou

Shanming Wu

Yugui Song

Ming Yi Yang

Ren Xiong

Shoukun Lü

Xiaoke Li

Xiao Junxian

Xiao Huirong

LeLe Xu

Chen Hengke

Shoutie Qian

Xian Gong

Ying Qiu

Huaishuo Ho

Yong Liu

Dengtang Zhang

Shibai Lou

Shuren Chen

Bo'an Lou

Yuanqi Wang

Sanzhi Lin

Jin Pu

Linlu Xu