Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Feng Yiming

 (Born 1965)
Feng Yiming is known for painting.

Sample Images for Feng Yiming

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Feng Yiming

Feng Yiming

Feng Yiming


Artists also viewed by people viewing  Feng Yiming


Shanyue Guan

Luowu Mai

Baili He

Songyan Qian

Yun Tang

Hufan Wu

Shao'ang Zhao

Yongkai Hu

Zongyi Rao

Jianfu Gao

Ming Ya

Haiyan Nan

Ru Pu

Guoliang Shi

Zikai Feng

Yuming Song

Yanshao Lu

Youfou Jia

Lin Hukui

Zhou Huang

Guanzhong Wu

Xiongcai Li

Shifa Cheng

Zhen Wang

Yanwen Yang

Gong Qi

Qifeng Gao

Kuchan Li

Fengmian Lin

XueTao Wang