Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fu Sha

 (1831 - 1906)
Fu Sha is known for scroll paintings.

Sample Images for Fu Sha

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fu Sha

Fu Sha

Fu Sha


Artists also viewed by people viewing  Fu Sha


Junbi Huang

Zhiliu Xie

Fen Deng

Shanshen Yang

Shoutie Qian

Shixuan Zheng

Tian Ni

Zuoren Wu

Shixian Wu

Liang Guan

Wenzhi Song

Beihong Xu

Hanting Jiang

Pan Zhenyong

Peiheng Hu

Changshuo Wu

Shanming Wu

Binhong Huang

Daqian Zhang

Qizhan Zhu

Fengmian Lin

YanYong Ding

Zeng Fan

Lengyue Tao

Shanshou Huang

Keran Li

Qingxia Wu

Geyi Wang

Dazhuang Zhang

Yun Tang