Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Fumihiko Yamamoto

 (Born 1937)
Fumihiko Yamamoto is active/lives in Japan.  Fumihiko Yamamoto is known for painting.

Sample Images for Fumihiko Yamamoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Fumihiko Yamamoto

Fumihiko Yamamoto

Fumihiko Yamamoto


Artists also viewed by people viewing  Fumihiko Yamamoto


Shigeo Ishikawa

Kenji Yoshioka

Buzan Kimura

Taisuke Hamada

Toichi Kato

Shoji Hamada

Genjin Sugihara

Akira Akizuki

Taisei Sato

Harumi Tateishi

Yonezo Shibata

Shintaro Suzuki

Satoshi Odagiri

Takehiko Miyanaga

Ikeda Masuo

Wasaburo Itozono

Hyoichi Yamamoto

Chusaku Oyama

Hiroshi Nakamura

Sanryo Sakai

Kojiro Kosugi

Tatsushiro Takabatake

Kojin Kudo

Harune Takemoto

Motonari Kakei

Takeshi Hayashi

Toshimitsu Imai

Yasushi Sugiyama

Eien Iwahashi

Seison Maeda