Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Gaho Hashimoto

 (1835 - 1908)
Gaho Hashimoto was active/lived in Japan.  Gaho Hashimoto is known for painting.

Sample Images for Gaho Hashimoto

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Gaho Hashimoto

Gaho Hashimoto

Gaho Hashimoto


Artists also viewed by people viewing  Gaho Hashimoto


Yasushi Hidaka

Masaaki Terada

Ayako Rokkaku

Shigeo Ishikawa

Sojin Nakahata

Kichiro Kubo

Buzan Kimura

Susumu Maki

Horin Fukuoji

Kazuki Yasuo

Keiko Amenomiya

Ryusuke Nishimura

Shunkyo Yamamoto

Katsumi Kitada

Wasaburo Itozono

Koyo Ishizaki

Yasuhiro Tanigawa

Genso Okuda

Ikeda Masuo

Tadahiko Nakayama

Kokei Kobayashi

Taisei Sato

Riki Nakagawa

Kayo Yamaguchi

Yoshiyuki Nakano

Taiji Hamada

Hiroshi Nakamura

Shigeo Iwasawa

Heihachiro Fukuda

Koichi Takeuchi