Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Geng Jianyi

 (Born 1962)
Geng Jianyi is active/lives in China.  Geng Jianyi is known for avant-garde painting, faces-cynical realism, collage.

Sample Images for Geng Jianyi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Geng Jianyi

Geng Jianyi

Geng Jianyi


Artists also viewed by people viewing  Geng Jianyi


Fang Lijun

Bing Xu

Chunya Zhou

Hong Yu

Wang Zhan

Jinsong Wang

Zhilong Qi

Qiu Zhijie

Song Xue

Xiaodong Liu

Shan Li

Zhen Chen

Sui Jianguo

Xiaogang Zhang

Xinning Shi

Xingwei Wang

Minjun Yue

Wei Liu

Keping Wang

Shanzhuan Wu

Shaobin Yang

Shen Xiaotong

Gang Zhao

Tiehai Zhou

Xuhui Mao

Da Chun Ji

Fanzhi Zeng

Zhigang Tang

Biao Zhong

Zhu Wei