Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Gengyun Mi

 (1910 - 1998)
Gengyun Mi was active/lived in China.  Gengyun Mi is known for painting.

Sample Images for Gengyun Mi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Gengyun Mi

Gengyun Mi

Gengyun Mi


Artists also viewed by people viewing  Gengyun Mi


Dayu Chen

Xiaoyu Kong

Shao'ang Zhao

Haisu Liu

Xijing Wang

Jianfu Gao

TianShou Pan

Wuchang Zheng

Youren Yu

Yanwen Yang

Zhou Huang

Baishi Qi

Shanyue Guan

Keran Li

Yanshao Lu

Cheng Jin

Danzhai Liu

Hongwei Jiang

Naiguang Zheng

Youfou Jia

Kuchan Li

Qingxia Wu

Yeping Ying

Peiqiu Chen

Zixi Wei

Gong Qi

Qianyu Ye

Zeng Fan

Beihong Xu

Shuren Chen