Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Genichiro Inokuma

 (1902 - 1993)
Genichiro Inokuma was active/lived in New York / Japan.  Genichiro Inokuma is known for abstract expression, mural.

Sample Images for Genichiro Inokuma

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Genichiro Inokuma

Genichiro Inokuma

Genichiro Inokuma


Artists also viewed by people viewing  Genichiro Inokuma


Kenzo Narahara

Motonari Kakei

Salvador Dali

Masayoshi Nakamura

Sadamasa Motonaga

Shintaro Suzuki

Kiichiro Hayashi

Takuji Nakamura

Ryusuke Nishimura

Kibo Kodama

Yori Saito

Togyu Okumura

Shoichiro Nushi

Tadahiko Nakayama

Yotsuo Kasai

Tekison Uda

Toshio Matsuo

Saneatsu Mushanokoji

Taisuke Hamada

Shozo Shimada

Tsutomu Fujii

Sanryo Sakai

Shigeru Morita

Paul Augustin Aizpiri

Yoshi Kinouchi

Ikeda Masuo

Tatsushiro Takabatake

Hiroshi Senju

Paul Guiramand

Seiho Takeuchi