Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Giko Hayakawa

 (late 20th century)
Giko Hayakawa was active/lived in Japan.  Giko Hayakawa is known for painting.

Sample Images for Giko Hayakawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Giko Hayakawa

Giko Hayakawa

Giko Hayakawa


Artists also viewed by people viewing  Giko Hayakawa


Toshio Matsuo

Teishiro Gomi

Shin Ichi Saito

Sadamasa Motonaga

Hidetoshi Sakai

Tatsuo Takayama

Shigeru Morita

Tamiji Kitagawa

Kojiro Kosugi

Shoichiro Nushi

Takeshi Hayashi

Nobutaku Oka

Nobuyoshi Aoyama

Shoha Ito

Hoan Kosugi

Katsumi Ukita

Hitoshi Komatsu

Miematsu Tanabe

Yoshio Aoyama

Seiji Togo

Jiro Oyamada

Wasaku Kobayashi

Kiichiro Hayashi

Chikuhaku Suzuki

Sumio Goto

Takehiko Miyanaga

Chikkyo Ono

Masaharu Suzuki

Kibo Kodama

Shiko Munakata