Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Giko Hayakawa

 (late 20th century)
Giko Hayakawa was active/lived in Japan.  Giko Hayakawa is known for Painting.

Sample Images for Giko Hayakawa

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Giko Hayakawa

Giko Hayakawa

Giko Hayakawa


Artists also viewed by people viewing  Giko Hayakawa


Takanori Kinoshita

Hitoshi Komatsu

Akira Akizuki

Keiichi Kiyohara

Tatsushiro Takabatake

Chikuhaku Suzuki

Takehiko Miyanaga

Nobuyoshi Aoyama

Yoshio Tsuruoka

Tsuneo Takahashi

Misao Kono

Yasuhiro Tanigawa

Chikara Seki

Yukihiko Kurihara

Saneatsu Mushanokoji

Noriyoshi Sakaguchi

Katsuyuki Nabei

Tsutomu Fujii

Shiho Sakakibara

Chosei Miwa

Meiji Hashimoto

Kenzo Hanawa

Akira Kaho

Shuho Ikegami

Satoshi Odagiri

Kazuo Kudo

Shinichi Saito

Kojiro Kosugi

Yonezo Shibata

Junichi Goto