Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Gong Qi

 (1912 - 2005)
Gong Qi was active/lived in China.  Gong Qi is known for landscape.

Sample Images for Gong Qi

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Gong Qi

Gong Qi

Gong Qi


Artists also viewed by people viewing  Gong Qi


Qi Gai

Yifeng Wu

Hongwei Jiang

Da Zhu

Xiaoyu Kong

Yan Hua

Kunfeng Lu

Jin Mengshi

Ximing Lin

Yao Yuan

Yun Wang

Chuanzhang Guo

Ci Xi

Baili He

Yuan Jiang

Yunpeng Ding

Yin Tang

Zuo Pu

Kun Wang

Meilin Han

Zihe Xu

Kejian Cao

Chunyao Huang

Ren Yu

Wen Sun

Moruo Guo

Gang Xi

Jin Li

Chang Yu Sanyu

Emperor Qianlong