Find, Learn, Price Art
Enjoy the comprehensive art database we've compiled since 1987
Membership Details
Images, sales charts, bios, signatures, 30 artist Alerts and more ...
Art auction records:  Millions of references for pricing research
Or, register for Free Alerts
To track 10 artists.

Already a member?  Sign in here

Gongkai Pan

 (Born 1947)
Gongkai Pan is active/lives in China.  Gongkai Pan is known for Lotus painting.

Sample Images for Gongkai Pan

Discover art and art prices ...
•  Auction records and images
•  Record prices, graphs, stats
•  Artist signature examples
•  More about subscribing


Gongkai Pan

Gongkai Pan

Gongkai Pan


Artists also viewed by people viewing  Gongkai Pan


Shanzi Zhang

Shanyue Guan

Hualing Xu

Ding Zhang

Hongwei Jiang

Ruzhuo Cui

Haiyan Nan

Kuchan Li

Shouping Dong

Danzhai Liu

Cheng Jin

BaoShi Fu

Ou Nie

Shao'ang Zhao

Meilin Han

Hui Wang

Shan Li

Shanshen Yang

Wuchang Zheng

Ying Lan

Dayu Chen

TianShou Pan

Keran Li

Yifeng Wu

Jin Li

Yao Yuan

Haisu Liu

Ming Ya

Gu Xu

Liang Guan